kinh cậu mười lăm phút
{Vịnh Cam Đai}
1

Nghĩa của từ này xuất phát từ 1 câu chuyên cười về việc người ngoại quốc nhìn thấy rất nhiều chữ "Cấm Đái Bậy!" viết trên tường hoặc gần các công trình. Nhưng cách họ nhìn thì là tiếng Việt không dấu "Cam Dai Bay" và họ hiểu "Cam Dai" là danh từ riêng và "Bay" tiếng Anh dịch ra có nghĩa là "Vịnh".

"Vịnh Cam Dai" hay còn gọi là "Vịnh Cam Đai" = "Cam Dai Bay" = "Cấm Đái Bậy"

đăng bởi Hoàng Minh Phong đến từ tuyphong2102 (July 19, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Vịnh Cam Đai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com