củ chuối
{Vỡ Lờ}
1

Là chữ V thêm dấu "ngã" & chữ L thêm dấu "huyền". Cách viết tắt có dấu của "Vãi Lz" :))

Đang cà phê đá, bỗng nhạc Thím Hà dọng vô tai. Tèo cú quá liền xả:
-Ôi vỡ lờ, quán nay bị táo bón àh!

đăng bởi Thơm đến từ nhà tui (August 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Vỡ Lờ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com