hàng ngon
{VỢ THẰNG ĐẬU}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

NGU ĐẦN, VỤNG VỀ

Đúng là vợ thằng đậu, làm cái gì cũng đổ bể hết

đăng bởi lựu đến từ HCM (January 05, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "VỢ THẰNG ĐẬU"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com