đục tường
{Vừa địt vừa run}
1

Chỉ sự làm việc gì đó nhưng vẫn lo sợ

ĐI chơi đêm mà sợ, cái đồ cừa địt vừa run

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Vừa địt vừa run"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com