nồi cơm điện
{VNĐ thần chưởng}
1

Lấy tiền đè người.
Xuất phát từ game online, đại gia sẵn sàng bỏ tiền để đầu tư cho nhân vật của mình trở nên vô đối.

Thằng đó dùng skill VNĐ thần chưởng đấy mà! Nạp cả chục triệu vào game để đua top.

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 02, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "VNĐ thần chưởng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com