35
{VaLue}
1

Chính xác là VaLue (nhiều thằng lười viết lại là value)là biến thể của vl, vãi lốn, vãi lúa, vãi lol, vãi lìn, vãi lều, vãi... Ngoài ra, VaLue dịch ra là "giá trị", mà 'giá trị" ở đây là làm cho người nghe/đọc phải dừng lại mà nói "WTF? Thằng nào ngu thế?". Từ thường được dùng trong văn hóa mạng Internet. Từ này do đại ca Dragon of South (đã bị banned nick) bên GameVn cao hứng phọt ra trong 1 lần cãi nhau trong box Âm Nhạc.

_Đứa nào bảo rock Việt cũng là VPop đấy? Ngu VaLue.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "VaLue"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com