bó chân
{Very KooL}
1

Very KooL -> VKL -> Vãi Kả Lồn -> Vãi Cả Lồn <BR/>Sau khi Vãi Cả Lồn trở nên thông dụng, VCL hoặc VKL thường được dùng để viết tắt cho Vãi Cả Lồn. <BR/>Khi bị bắt, có một tên tội phạm tên Long đã sử dụng VKL trong bản tường trình của mình. Anh nhà báo tường thuật tin này tuy đã ngu tiếng lóng nhưng lại thích tỏ ra nguy hiểm bèn dịch nó thành "Very KooL". <BR/>Từ đó "Vãi Cả Lồn" có thêm một dạng viết tắt mới <BR/>Nguồn tham khảo: <BR/>- Ảnh bài báo có "bản dịch": http://ca7.upanh.com/12.535.16767511.KUX0/33.jpg <BR/>- Đọc thêm về vụ án http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/loi-khai-dau-tien-cua-hung-thu-giet-nguoi-c51a317532.html <BR/>

http://quachdaica.info/news/photos/Nhung-dieu-cam-khi-di-toilet---Very-Kool-563/ <BR/>Quách Đại Ca - một blogger khá nổi tiếng cũng sử dụng từ này

đăng bởi rhx15 đến từ Hà Lội II (March 29, 2011)
2

Very KooL cũng có thể hiểu là VKL, hay VCL, tức là Vãi Cả Lồn. Được dùng lần đầu bởi cánh nhà báo của bài báo "Lời khai đầu tiên của hung thủ giết người" (Link: http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/loi-khai-dau-tien-cua-hung-thu-giet-nguoi-c51a317532.html"

- Công an Hà Nội giỏi quá, Very KooL (VKL)

đăng bởi TNT đến từ HN (September 05, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Very KooL"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com