đi cày
{Vitamin E}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đàn bà

Thiếu vitamin e hay thiếu bi

dạo này nhìn mày kém sắc quá, thiếu vitamin E à?

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Vitamin E"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com