35
{Xóc lọ nghe quan họ!}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Biểu thị cảm xúc của mình sau khi biết một điều gì đó, có thể vui hoặc bất ngờ hoặc bàng hoàng hoặc bực bội.

-Anh ơi, em ăn 100 điểm lô rồi!
-Thế á? Xóc lọ nghe quan họ!!!

đăng bởi DeathRex đến từ Hà Nội (March 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xóc lọ nghe quan họ!"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com