xám hồn
{Xấu còn đóng vai ác}
1

Cái tên nói lên tất cả .
Xuất xứ từ những bộ phim cổ tít , mấy mụ dì ghẻ đã xấu mà mấy cha đạo diễn còn cho đóng vai ác nữa ... tội thiệt

Em xinh như hoa í

Má ... con nhỏ đã xấu mà con đóng vai ác nữa ... dẹp đi !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (July 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xấu còn đóng vai ác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com