Viêm Cánh
{Xếp hình (XH)}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

ý chỉ việc quan hệ tình dục của 2 người, 2 hình thể lắp ghép với nhau thật hợp lý

:3 có thanh niên nào muốn nói anh muốn xếp hình với em tức là đang muốn sex với bạn

đăng bởi Kn12d đến từ Hà nội (November 07, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xếp hình (XH)"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com