xếp hình
{XH-CT}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

xếp hình chia tay : ý chỉ sau khi quan hệ thì đường ai nấy đi

ý chỉ sau khi quan hệ thì đường ai nấy đi

đăng bởi Kn12d đến từ Hà nội (November 07, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "XH-CT"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com