Đái bắn
{Xe cút kít}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ tư thế quan hệ tình dục đứng.Người cho cho dương vật vào ở tư thế đứng; người nhận nằm ngửa được người cho giữ nhấc chân; cũng gọi là "Hút bụi sàn" hay "Kiểu máy hút bụi".

nghĩa rất rõ khỏi cần ví dụ

đăng bởi vinhsieusao2504 đến từ HN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xe cút kít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com