lâu như con trâu
{Xe cố vấn}
1

Xe thời bao cấp. Lốp thủng không thay nên vấn để đi tạm

thừoi bao cấp hầu hết đều đi xe cố vấn

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xe cố vấn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com