cọp dê
{Xiềng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Khi muốn khẳng định một sự việc gì mà người nói tin là chắc chắn 100%.

* Mi có chắc là như vậy không?
* Xiềng.

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xiềng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com