hàng độc
{Xu tè}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Xu tè là xe Tù,... đơn giản vậy thôi

Chiếc xu tè vừa mới chạy ngang đây !!

đăng bởi megaman2111 đến từ Gamevn (September 23, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xu tè"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com