Viêm Cánh
{Xuống suối vàng}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

tình trạng 1 người đã chết, qua thế giới người chết

tàu lượn siêu nhanh xuống suối vàng

anh xuống suối vàng ,nhớ phù hộ em nhe

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xuống suối vàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com