xé vé
{Xy nước}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh Từ tiếng lóng của người nghiện ma túy để chỉ xylanh và bơm tiêm (thường là bơm tiêm dùng một lần)

Cho mua một ống Phen và một cái xy

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Xy nước"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com