đú bẩn
{a cay}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Cay cú, bực tức

chú mèo a cay lắm đây

Thằng H a cay lắm đấy, tối qua bị thằng C nó chơi một quả

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "a cay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com