đứt
{a kay}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Cách chơi chữ, sử dụng từ kay trong tên nhân vật A Kay để nói đến sự cay cú.

Không cưa được con bé nó a kay mấy năm trời.

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "a kay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com