thúi
{a móc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

theo kí tự @ chỉ thời buổi internet, mọi người trẻ tuổi đều biết sử dụng những thiết bị hiện đại

Thời buổi a móc này, nhiều đứa teen nói chuyện mình cóc hiểu gì.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "a móc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com