thả bom
{a nan}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

phiên âm tiếng Việt của chữ anal là cái lỗ đít. Xin đừng lầm lẫn với 2 nhân vật trong phim Tề Thiên Đại Thánh: A Nan và Ca Díp

a nan anh mày to lắm, tao phơ không cần rặng mà lị!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "a nan"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com