Zenden
{alô}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Chính là cái miệng của bưởi đó
Cũng thường dùng để chỉ điện thoại đi động

im ngay không tao đập vỡ alô giờ

tao mới tậu con alô ngon phết

đăng bởi TPro đến từ Hell (October 13, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "alô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com