Chó chết
{amazon}
1

Chỉ sự rậm rạp của lông mọc ở sinh dục của nữ.

Mao của em rậm như rừng amazon

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "amazon"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com