Về với tổ tiên
{b}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chữ cái thứ 2 trong bảng chữ cái Việt Nam

lóng: nói người bị bê đê, bóng loại cái

B : điểm B ( 80%-90%)

Hình trước cửa 1 nhà ăn Đại Hàn ở Los Angeles, bị quận chấm điểm B

- Nghe nói con trai anh bị b?

- Bụp!!

đăng bởi Kim Yến đến từ California (March 24, 2008)
2

cái này là pê, bê đê, giống loại 2 người nam nữ: đồng tính. ngu xuẩn

bê xiềng

sao mày b quá

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "b"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com