bồ câu trắng
{bà chằn}
1

tính từ dùng để chỉ tính cách dữ dằn của 1 người con gái hay phụ nữ

Con Nga nó dữ lắm
Nó là bà chằn mà lị!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bà chằn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com