chán thở
{bà nội của sến}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

sến nhân 3 (nhân 2 = má của sến) <=> rất là sến

cái này hỏng phải là sến nữa con, mà là bà nội của sến luôn đó mày!!
- kịch Vô Tình -

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bà nội của sến"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com