cương
{bài thầu}
1

TL chỉ Hành động làm Hồ sơ đấu thầu,làm bài thầu=làm hồ sơ đấu thầu
bài thầu sẽ được làm dựa trên đề bài là Hồ sơ mời thầu

A:mày biết công ty do thằng kukhenh38 làm giám đốc ko
B:công ty Không gian mới chứ j,bọn ấy thấy bảo hồ sơ nuột lắm
A:này lại xem,bài thầu nó làm chuẩn không này,thằng kukhenh thế mà hay gớm

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bài thầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com