đứt cước
{bành ki}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

To lớn

Hôm qua tớ bắt được 1 con cá bự bành ki luôn.

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Nhà nó bành ki quá
đăng bởi khatrungan
Hình Minh Họa Cho Từ "bành ki"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com