cọp dê
{bành ki nái}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

lớn, rất lớn

thằng bồ tao tặng tao cái hộp quà bự bành ki nái mà mở ra chỉ thấy có cái kẹp tóc lúa hơn anh hai...

đăng bởi beaugosbeta đến từ Viet Nam (September 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Cái máy bay này thật là bành ki nái.
đăng bởi khatrungan
Hình Minh Họa Cho Từ "bành ki nái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com