sạc pin
{bá cháy}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tuyệt vời

xuất xứ : miền Nam, có lẽ từ tiếng Hoa??

Thường được dùng kèm với "bọ chét" đứng đằng sau

Cơm em nấu hôm nay ngon bá cháy!

Nhỏ này đẹp bá cháy bọ chét luôn mảy.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bá cháy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com