ghệ
{bá cháy bọ chét}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

số dzách, không còn gì tuyệt vời hơn

cái điện thoại này bá cháy bọ chét luôn, nó coi được phim sex đó

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bá cháy bọ chét"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com