nửa trái
{bá dơ}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả chửi rủa
1

đầu óc xấu xa không có dụng ý tốt

mày là thằng bá dơ

tags xấu
đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bá dơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com