lặn đi cho nước nó trong
{bác hồ}
Nguồn gốc ngoại ngữ hình ảnh
Hậu quả vô hại chửi rủa
1

tiền

Tắt máy, xuống xe, xuất trình bác hồ

tags bác hồ xe
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (October 12, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bác hồ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com