cương
{bác sĩ Cường}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

bác sĩ Cường là người hiểu biết và thanh minh không bao giờ làm điều gì sai quấy. Cãi bác sĩ Cường hay cương với bác sĩ Cường là điều không nên làm vì bảo đảm là mình sẽ sai. "Khi gặp bác sĩ Cường thì thường thường không nên cương"

Vợ: em bảo mình mua sữa cho con mà tại sao không mua?

Chồng: thôi, con nó 2 tuổi rồi, uống nước cũng được, cho nó uống pepsi cầm hơi là được rồi, cứ bày đặt đua đòi theo thiên hạ.

Vợ: này, này, đừng có mà cương với bác sĩ cường đấy nhá! Tao cho mày lên hình với chú Bình đấy nhá.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 04, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bác sĩ Cường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com