lăng xê
{bán hoa}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ những người buôn hoa bán phấn, gại mại dâm, đi dù

Chị bán hoa chắc là vui lắm đây!

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bán hoa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com