đống thịt
{bán muối}
1

=Chết. <BR/>= Đi gặp Diêm vương (vua âm phủ). <BR/>"Diêm" tiếng hán có nghĩa là "muối", nên mới có từ đi bán muối

Kỳ này chết con rồi,xuống âm phủ bán muối cho Diêm vương nghe con.

đăng bởi ngô văn long đến từ sai gon (May 21, 2010)
2

chết

- Mày xách phao vô phòng thi, bị túm là đi bán muối nha con

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bán muối"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com