bi
{bánh bơ}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại chửi rủa phù mỏ
1

tỏ thái độ bơ hay lơ đi 1 việc, 1 sự vật hay 1 người nào đó.

_Đcm, thằng A mấy hôm nay gặp tao toàn bánh bơ.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bánh bơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com