liệt con chuột
{bê}
1

- Bê đê, chỉ người đồng tính. Không dùng bừa bãi, sẽ gây phản cảm cho người đồng tính.

- dùng như tính từ, chỉ sự yếu đuối của người nam.

ku Hậu bê lắm mày ơi, hở chút là khóc.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com