bơ đậu phộng
{bê si lết}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ 1 ai đó bị thương nặng hoặc xỉn đến mức lết không nổi

- Thằng Cường ngày nào cũng nhậu bê xi lết hoài!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bê si lết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com