siêu
{bên Lào mới qua}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ người là quê mùa không biết gì về thời sự cả. giống Hai Lúa mới lên Sài Gòn (nhưng Hai Lúa thời xưa chứ bây giờ ổng giàu lắm)

mày giống bên Lào mới qua quá. đường Ông Ích Khiêm mà mày cũng không biết nữa, đúng là ngu hết chỗ nói

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bên Lào mới qua"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com