cọp dê
{bình máu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

túi tiền

- Tối nhậu bar mày ơi, nhậu hẻm hoài buồn quá

- Thôi, tuần trước đi với mày về hết nguyên 1 bình máu rồi, chưa bơm nữa ông ơi, để lãnh lương xong đi.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bình máu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com