gà móng đỏ
{bím}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

một cách nói khác của \\\"bướm\\\"

ôi, cám bím của em ngon nghê, ăn cắn miếng nhé

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bím"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com