shock hàng
{bít cửa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không còn cơ hội nào

Việt Hương: Anh muốn cua em hả?! Ha! Xin lỗi! Bít cửa rồi anh ấy!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bít cửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com