phê
{bó chân}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nặng hơn bó tay

nhìn mà bác bảo bình thường như nằm giường là em bó chân!

tao bó chân với ổng luôn!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bó chân"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com