less
{bóc lịch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghĩa gần nhất là...bị ngồi tù

bóc lịch chán quá nên phải trốn trại... nhưng...

Nó bóc lịch được 3năm rồi...mà chưa được về :(

đăng bởi béo đến từ nhà (March 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bóc lịch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com