u50
{bóng cô}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả chửi rủa
1

Đồng tính nữ

Hết gay giờ lại thêm một bómg cô lộ diện ở xóm mình

tags bóng gay les
đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bóng cô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com