bồ câu trắng
{bóp cổ nhà máy nước}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

đi tiểu, chỉ đàn ông

Ra chơi rồi, đi bóp cổ nhà máy nước anh em ơi!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bóp cổ nhà máy nước"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com