đầu buồi
{bôn sê vích}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

CHỉ người khó tính(thường dùng để nói về vị phụ huynh nào đó),khắt khe,hay nói giáo điều

A:hôm trước wa nhà nàng chơi mầy ạ
B:uh,có gặp phụ huynh nàng không
A:úi giời không gặp mới lạ,2 ông bà ấy nhìn thế mà Bôn sê vích lắm cơ,cứ ngồi tra hỏi tao như Công an ấy,
A:hết cháu tên j,nhà ở đâu,bố mẹ làm j,nhà có mấy anh chị em.....làm tao chẳng làm ăn dc j cả

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bôn sê vích"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com