cải lương
{bù đầu}
1

sự bận bịu với công việc đến mức không có thời gian cho những thứ khác

Con đừng làm phiền ba nữa, đang bù đầu với mớ giấy tờ đây

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bù đầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com